Bölgesel İncelme Teknolojisi CoolSculpting

bölgeselincelme

Vücut kitle endeksi % 30’un üzerinde kişiler için diğer yöntemlerden hangisi kullanılırsa kullanılsın öncelikle diyet ve egzersiz başvurulması gereken yöntemdir. Çünkü bu değerin üzerinde bir vücut kitle endeksi bulunan kişiler obezite hastası olarak kabul edilmektedir.

 

 

 

 

Vücut kitle endeksi nasıl ölçülür ?

BKİ Değeri                              Durumunuz

18.5 kg/m2’nin altında ise                  Zayıf
18.5-24.9 kg/m2 arasında ise            Normal kilolu
25-29.9 kg/m2 arasında ise               Fazla kilolu
30-34.9 kg/m2 arasında ise               I.Derece obez
35-39.9 kg/m2 arasında ise               II.Derece obez
40 kg/m2 üzerinde ise                        III.Derece morbid obez

 Vücut Kitle İndeksi ‘20’ olan birisiyle ‘40’ olan birinin vücudu arasındaki fark

Obezite, vücuda besinlerle alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olmasından kaynaklanan ve vücut yağ kitlesinin artmasıyla kendini gösteren kronik bir hastalık şeklinde tanımlanıyor. Obezite sıklığı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızla artmaktadır.

Obezite Pandemisi

Obezitenin Afrika ve Asya ülkelerinde görülme oranı daha azdır. Kırsal bölgelere göre kentlerde daha yaygındır.

Batı toplumlarında erişkinlerin yarısının kilo fazlalığı olduğu ve özellikle kadınlarda daha fazla yaygın olduğu bilinmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tarafından Asya, Afrika ve Avrupa’nın 6 ayrı yöresinde yapılan ve 12 yıl süren MONICA çalışmasında 10 yılda obezite prevalansında %10-30 arasında bir artış saptandığı bildirilmiştir.

DSÖ (WHO) verilerine göre; Dünya sağlık örgütü rakamlarına göre dünyada obezite sıklığı 1995-2000 yılları arasında %50 artış göstermiş ve toplamda 400 milyonu aşmıştır. Dünyada 1,6 milyar civarında da hafif obez birey bulunuyor.

2015 yılında bu oranın sırasıyla 700 milyon ve 2,3 milyar seviyesine ulaşacağı düşünülüyor.

Türkiye’de her 4 erkekten birinin her 3 kadından birinin obez olduğu kabaca görülmekte ve ben

sağlıklızayıflama

zer hızlı obezite sıklığı artışı ülkemizde de izlenmektedir.

AVRUPA’DA TÜRKİYE:  Avrupa’da kadınlar arasında vücut kitle indeksi ortalaması en yüksek olanlar 28.2 ile Türk kadınları.
Türkiye’nin ardından ortalamaları 27 civarında olan Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Malta geliyor.
EN ZAYIF AVRUPALILAR:  Avrupa’nın en zayıf kadınları ise 24.1 ile İsviçreliler. İsviçre’nin ardından İtalya, Fransa ve Yunanistan geliyor.
“Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010” ön çalışma raporuna göre Türkiye’de obezite sıklığı;

Erkeklerde %20,5
Kadınlarda ise % 41,0
Toplamda % 30,3

Toplamda fazla kilolu olanlar %34,6, fazla kilolu ve şişman olanlar %64,9, çok şişman olanların oranı %2,9 olarak bulunmuştur.

TURDEP’in (Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans) yaptığı araştırmaya göre; bölgesel dağılımlar göz önüne alındığında obezite,

Doğu Anadolu’da en düşük (yüzde 17,2)ö İç Anadolu’da en yüksek (yüzde 25,0) olmak üzere, güneyde yüzde 24, kuzeyde yüzde 23.5 ve batıda yüzde 21,6 bulunmuştur.

KİLO ALDIRAN MESLEKLER

%69 Yönetici asistanı
%56 Mühendiskiloaldıranmeslek %51 Öğretmen
%51 Hemşire
%51 Bilişim teknisyeni
%48 Hukukçu
%45 Makina operatörü
%45 Fabrika çalışanı
%39 Bilim adamı

KİLO ALDIRAN NEDENLER İYİ ARAŞTIRMALI

İnsülin direnci: Günümüzde en sık obezite nedeninin insülin direnci olduğu düşünülmektedir. Genetik yatkınlığı olan kişilerde çevre şartları sebebiyle insülin direnci meydana gelmektedir. Hiperinsülinemi de hipoglisemileri tetikleyerek obeziteye sebep olmaktadır.

Hormonel sistemin diğer bozuklukları şöyle sıralanabilir: 

Hipofiz bezi hastalıkları: Kortizol ve büyüme hormonu fazlalığı (cushing hastalığı ve akromegali), hipogonadizm adı verilen hastalıklar obezite sebebidir.

Tiroid bezi hastalıkları: Hipotiroidi- tiroid bezinin çalışmaması veya az çalışması kilo artışı ve ödeme sebep olur.

tiroidbeziPolikistik over sendromu: Overlerde çok sayıda kist ve insülin direnci bir aradadır. İnsülin direnci ve hiperinsülinizm obeziteyi tetikler.

Sürrenal bez Hastalıkları:
Cushing sendromu, aldosteronoma, adrenogenital sendrom obezite ile beraberdir.

Endokrin pankreas hastalıkları: İnsülin direnci, reaktif hipoglisemi, Tip 2 diyabet, de obeziteye neden olur.

Genetik obezite sendromları: Prader Willi, Leprechanism, Rabson- Mendenhall sendromu, lipoatrofik diyabet, Down’s sendromu, Laurence-Moon- Biedle sendromu, genellikle kromozom anomalileri ile birliktedir.

Uyku apnesi: Uyku apnesi, santral sinir sistemi ve sempatik sinir sistemini uyararak şişmanlık ve hipertansiyon, obstruktif akciğer hastalığı gibi durumlara yol açabilir.

BÖLGESEL iNCELME VE ZAYIFLAMA

bolgeselincelmeBazı kişiler zayıf olmalarına rağmen bel, basen bölgesi gibi bölgelerde yağ birikimleri  mevcuttur. Bu kişilerde diyet yarar yerine zarar bile verebilir. Bu yüzden bölgesel incelme yöntemlerinden biri veya birkaçı bu tür hastalarda kişi odaklı olarak seçilmelidir.
Doğum yapma, kilo kaybı veya zamanın kendisi vücudumuzun sıkılığını, zarif hatlarını sinsice bozar. Vücut şekillendirme terimi kol, kalça, karın, bel bölümünün daha genç bir görünüm elde etmek için yardım eden uygulamaları içerir. Eğer deriniz esnek veya elastikse yağ çekerek (liposuction) ya da yağ dağılımı dengelenerek (liposculpture) çok iyi sonuçlar alınır. Eğer deri elastikiyeti kaybolmuşsa daha iyi vücut konturları için cerrahi gerekebilir.

Vücut şekillendirme uygulamaları cerrahi ve cerrahi olmayan (non-invaziv) tekniklerle çoğu zaman combine edilir. Bu durum sonuç alma ve iyileşmeyi hızlandırır.

Daha hoş görünüm için vücut şekillendirmede amaç daha genç ve güzel güzel gözüken bir görünüm elde etmektir.

Bölgesel Zayıflamadacoolsculpting kriyolipoliz metodu FDA onaylı Amerikan firması Zeltiq’in patentini aldığı CoolSculpting cihazı Boston’daki General Hospital, Massachusetts’teki The Wellman Center’dan Dr. Dieter Manstein ve Dr. R. Rox Anderson,  ‘cold panniculitis’ adı verilen hastalıkla ilgilenmeye başlaması sonucu üretilen bir teknolojidir. Soğuk pannikülit hastalığı, bacak ve gövdenin alt bölümünün öngörülmeyen şekilde incelmesi, zayıflaması ile ortaya çıkan hastalığın jokeylerde görülmesi üzerine araştırma konusu olur. Sebebi ince kıyafetlerinin rüzgarın, soğuğun etkisinden koruyamamasıdır. Bu konu doktorların ilgisini çeker, araştırmalar başlar. Ayrıca uzmanlar, buzlu dondurmanın (bizdeki meybuz ve türevleri) çocukların yanaklarını incelttiğini anlarlar.

Dolaşımı etkilemeden ve diğer dokulara zarar vermeden direkt olarak yağ hücrelerine etki eden bir yöntem, yağ hücreleri soğukta yaşayamadığı için uygulama yapıldıktan sonra yavaş yavaş eriyerek karaciğer yardımıyla vücuttan atılır. Etkiyi kontrollü biçimde kullanıp bölgesel incelme teknolojisi haline getirir.

Dolaşımı etkilemeden ve diğer dokulara zarar vermeden direkt olarak yağ hücrelerine etki eden bir yöntem olan CoolSculpting, yağ hücreleri soğukta yaşayamadığı için uygulama yapıldıktan sonra yavaş yavaş eriyerek karaciğer yardımıyla vücuttan atılır.

 

 

 

Comments are closed.